Curs intensiu en preparació

El Centre d’Esperanto de Sabadell, seguint el seu costum, té previst oferir un curs intensiu presencial el proper mes d’abril. Un curs concentrat en tres dies (un cap de setmana) en el que s’explicarà les bases i el funcionament de la llengua, tot subministrant els elements necessaris per construir i entendre oracions. En breu us oferirem més detalls.cesSi vols també pots visitar el seu espai a Facebook.

L’esperanto es mòbil-itza

https://i0.wp.com/cdn.ipernity.com/122/57/56/12705756.04946680.640.jpghttps://i2.wp.com/www.esperanto.hr/lernolib.jpg

L’any 1992, l’Associació Catalana d’Esperanto va adaptar per al públic català, un mètode bàsic per aprendre esperanto anomenat La Zagreba Metodo (El mètode de Zàgreb). Aquest mètode va romandre com a model a casa nostra durant uns anys, abans de que internet revolucionés el món, incloent-hi les formes d’aprenentatge. Però, què era El mètode de Zàgreb?

Segons explica la viquipèdia esperantista, a finals dels anys setanta, els mètodes d’aprenentatge vigents van ser posats en questió per la seva poca eficàcia. Normalment es basaven, quan no copiaven, els mètodes ideats per a les altres llengües existents. Va ser un grup d’activistes i pedagogs croates agrupats com a Internacia Kultura Servo (Servei Cultural Internacional), els que van començar a idear un mètode basat originàriament en les característiques de l’esperanto. Zlatko Tišljar, un dels principals promotors, va fer un estudi sobre quines eren les paraules, frases i expressions més emprades en l’esperanto d’aquell moment. Després d’una acurada selecció, el resultat va ser una llista d’uns 500 morfemes que estarien al capdemunt de l’assidüitat. Junt amb Zlatko, Spomenka Štimec, Roger Imbert i Ivica Špoljarec, sobre aquesta base varen crear un curs dividit en 12 lliçons.

Amb l’arribada de les noves tecnologies, El mètode de Zàgreb ha estat recuperat i adaptat per arribar a tot arreu a través de tota mena de dispositius amb connexió a internet, gràcies, entre d’altres, a Georg Jähnig.

Arribat al nostre coneixement, ai las! quan ja fa temps que hi era, i a partir d’un suggeriment aparegut a una xarxa social, Ni Tradukas es va comprometre a fer-ne l’adaptació per a catalano-parlants. Així doncs, des de fa una setmana ja es troba a disposició del públic en general i amb caràcter gratüit la versió catalana del Zagreba Metodo.

 

 

 

Per Sant Jordi un llibre

Els refranys són una de les manifestacions més interessants de la cultura popular. A través d’ells ens arriba fins avui l’experiència acumulada per generacions passades. Les seves frases curtes i contundents condensen en poques paraules els coneixements pràctics de segles.

En aquest recull trobareu un bon nombre de refranys catalans, els podreu comparar amb els seus equivalents en la llengua internacional esperanto i veureu com aquestes petites perles de saviesa tenen una base universal comuna.

Pedro M. Martín Burutxaga (Bilbao, 1958). Llicenciat en filologia. Professor de llengües estrangeres a secundària. Membre de la Lliga Internacional de Professors Esperantistes. Ha publicat diversos articles a les revistes Kataluna Esperantisto i Internacia Pedagogia Revuo. En català és autor d’ Història del moviment esperantista al Vendrell, premi Sant Ramon de Penyafort d’Assaig Breu l’any 1992.

Font: esperanto.cat