Tik Tok fa una visita a l’hemeroteca esperantista

A principis del segle XX l’esperanto, un projecte social incipient, necessitava fer-se visible, tant als mitjans informatius de l’època com als carrers. D’aquí que es creés un distintiu en forma de bandera per aglutinar seguidors i simpatitzants, d’una manera similar a com feia la bandera roja dels comunistes o la negra dels anarquistes.

També era molt habitual que els parlants d’esperanto portessin una insignia (ara en diriem pin) a la solapa de la camisa o la jaqueta, consistent en una estrella verda dins un cercle blanc. D’aquesta manera dos parlants que es creuessin pel carrer sense conèixes, podien espontàniament iniciar una conversa i fins i tot establir una amistat.

Actualment es pot trobar la mateixa simbologia per identificar la llengua. En contextos informals també podem trobar els colors en combinanció invertida, és a dir, estrella blanca sobre fons verd.

Model Tesla 3 Esperanto

L’empresa d’Elon Musk treurà al mercat el febrer del 2022, una variant del Model Tesla 3 amb el nom Esperanto. Es vendrà inicialment a Australia, Corea del Sud i Brasil. Portarà incorporat un assistent virtual anomenat Klara, configurat en una dotzena d’idiomes, entre els quals l’esperanto. Podeu trobar més informació a través de l’enllaç:

https://bit.ly/3ewtZw4

Tesla 3 Esperanto

Sabies que el nom “euro” va ser proposat per un esperantista belga?

El esperanto y el verdadero origen del euro: el precio a pagar por una identidad común. (El Confidencial)

https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-02-16/euro-origen-esperanto-verdadero-identidad-comun_2455816/

Germain Pirlot.jpg

Germain Pirlot

Sart-Custinne, Gedinne, Bèlgica, 18 de març de 1943, esperantista i exprofessor de francès i d’història.

Tero (Terra). Una empresa canadenca aposta per l’esperanto en el “naming”

Per veure el web de l’empresa, clica: aquí

Una alternativa al compostatge


Gairebé la meitat dels residus estan formats per matèria orgànica. Gràcies a Tero, podreu fer la vostra part pel medi ambient reduint el volum de residus alimentaris, sense haver de conviure amb els irritants del compostatge.

En poques hores, Tero converteix les restes d’aliments en un fertilitzant natural que es pot utilitzar per nodrir plantes, gespes i jardins.

Une alternative au compostage (voir le site ici)

Près de la moitié de vos déchets sont composés de matières organiques. Grâce à Tero, vous pourrez faire votre part pour l’environnement en réduisant le volume de vos déchets alimentaires, sans avoir à vivre avec les irritants du compostage!

En quelques heures seulement, Tero transforme les résidus alimentaires en un fertilisant naturel qui peut être utilisé pour nourrir les plantes, la pelouse et le jardin.