Celebrant els Sants Innocents a Linkedin

“La Unió Europea està estudiant un nou símbol per a la seva política lingüística que haurà de canviar arrel del Brèxit. La proposta amb més possibilitats de ser guanyadora és la de l’estrella verda sobre diagrama planetari, inspirada en l’estrella de l#esperanto Paral•lelament l’esperanto entrarà a la Unió, a partir de gener, com a catorzena llengua de treball de les comissions interterritorials, en substitució de l’anglès.” (Linkedin)

Esperanto por UN on Twitter: "Watch the work of the Universal Esperanto  Association at the UN in Geneva http://t.co/GXFfAarW"

La diada de l’esperantisme, una cita anual

Bildo povus enhavi: la teksto '@esperantoCAT Amb la participació de: youtube.esperanto.cat * Dia de Zamenhof Literatura creixent Carles Vela Director editorial de la collecció Jaume Grau Casas Divendres 18 de desembre 18:00h youtube.esperanto.cat elegram.esperanto.cat @esperantoCAT XavierMargais Xavier Autor de "Breu história de l'esperantisme als Països Catalans" Enric Larreula Autor de "La vida promesa" Oscar Puig President de Associació d'Esperanto ESPERANTO* CAT Kataluna KatalunaEsperanto-Asoc'
Els esperantistes de tot el món celebren cada 15 de desembre, o al voltant del 15, el dia de l’esperanto i el seu impulsor, en Lluís Llàtzer Zamenhof. Sovint l’esdeveniment gira al voltant dels llibres, els quals han estat una eina imprescindible per la seva divulgació.