BTV entrevista a Xavier Alcalde

Avui al caire de la mitjanit del propassar 14 de desembre BTV, la televisió de Barcelona, va emetre una entrevista a Xavier Alcalde, membre de la junta directiva de KEA/ACE, amb motiu del dia de Zamenhof, dedicant-hi més de vuit minuts.
Per veure el video enregistrat podeu anar al: web de l’Associació Catalana d’Esperanto