Breu presentació de l’esperanto

Tot i ser un fet encara minoritari, l’esperanto és un fenòmen cada cop més present a la nostra societat, amb especial incidència les xarxes. El seu transfons demòcratic i igualitari l’ha fet un símbol proper a l’humanisme i la fraternitat, no debades algunes organitzacions que lluiten i treballen per una millora del món, moviments, sindicats, organitzacions no governamentals, associacions civiques i culturals, iniciatives solidàries, col.lectius per la reflexió, etc. l’han incorporat com una llengua més en les seves targetes de presentació i missatges de benvinguda i continguts diversos.

Però més enllà del simbolisme, l’esperanto és una realitat pràctica usada per uns quants milers de persones repartides per tot el món, en tots els àmbits de l’activitat humana. Existeixen centres socioculturals, congressos, festivals, trobades sectorials, tota mena d’espais virtuals, etc. on la llengua vehicular és l’esperanto. Un bon nombre de famílies s’han creat tenint l’esperanto com a principal nexe de comunicació.

Els principals asos a la màniga de l’esperanto són la seva neutralitat i la seva regularitat.

La seva neutralitat fa que desapareixin les habituals suspicàcies sobre si una cultura pot acabar imposant-se a l’altra i sobre si els naturals d’una llengua dominant fan menys esforç comunicatiu que l’interlocutor no nadiu.
La seva regularitat, amb una quantitat tant mínima d’excepcions que no té comparació possible amb cap altra llengua de les anomenades naturals (totes les llengües, en el fons, tenen una part de consens col·lectiu). La regularitat en una llengua esdevé sinònim de facilitat, d’accessibilitat. A l’esperanto s’hi accedeix de forma molt més planera que a qualsevol de les llengües que coneixem, d’aquí la idea de llengua “democràtica i igualitaria”.

Per ampliar info podeu llegir una entrevista feta per Anoiadiari.cat

Foto: presència de l’esperanto en el passaport atorgat a Edward Snowden