Vida de Gandhi. Autor: Edmond Privat

Traduït de l’esperanto per  Elisabet Abeyà

gandhi

Edmond Privat

Edmond Privat (1889- 1962), suís de parla francesa, excel·lí en molts aspectes relacionats amb la lingüística, la història i la literatura. Va ser doctor en història i professor de llengua i literatura anglosaxones a la universitat de Neuchâtel. Va tenir un gran protagonisme en el moviment esperantista de la seva època i fou autor de nombroses obres sobre llengua i sobre història. També va exercir de periodista, especialment amb articles sobre temes polítics, i va escriure poesia, contes i obres de teatre. Va destacar com a orador i va pronunciar nombroses conferències. Fou un defensor de la independència de les nacions oprimides i dels drets humans, promotor del cooperativisme i pacifista convençut. Un dels seus grans amics fou Romain Rolland.
Les seves obres es troben al Fons Edmond Privat, a l’arxiu de la biblioteca del CDELI (Centre de documentation et d’études sur la langue internacionale) de la biblioteca de La Chaux-de-Fonds, a Suïssa.

Per accedir a Documenta Balear (catàleg): clica aquí

Per Sant Jordi un llibre

Els refranys són una de les manifestacions més interessants de la cultura popular. A través d’ells ens arriba fins avui l’experiència acumulada per generacions passades. Les seves frases curtes i contundents condensen en poques paraules els coneixements pràctics de segles.

En aquest recull trobareu un bon nombre de refranys catalans, els podreu comparar amb els seus equivalents en la llengua internacional esperanto i veureu com aquestes petites perles de saviesa tenen una base universal comuna.

Pedro M. Martín Burutxaga (Bilbao, 1958). Llicenciat en filologia. Professor de llengües estrangeres a secundària. Membre de la Lliga Internacional de Professors Esperantistes. Ha publicat diversos articles a les revistes Kataluna Esperantisto i Internacia Pedagogia Revuo. En català és autor d’ Història del moviment esperantista al Vendrell, premi Sant Ramon de Penyafort d’Assaig Breu l’any 1992.

Font: esperanto.cat