Arton Krei, nova empresa espanyola

Es crea a Espanya una empresa del camp de la imatge amb un nom en esperanto, Arton Krei

Arton Krei significa en esperanto Crear Art. L’ordre de les paraules es lliure en la llengua internacional i es reconeix quin és l’objecte directe per la terminació -n (afegida, en aquest cas a Arto). Krei és el mode infinitiu del verb crear, com assenyala la desinència -i.

 

Arton Krei Las Rozas

El PIV, un diccionari de referència

piv

El Plena Ilustrita Vortaro (abreujat PIV) és un diccionari d’esperanto compilat per un gran equip d’esperantòlegs i professionals sota la direcció de Gaston Waringhien. És editat per l’Associació Anacional Mundial (SAT).

El 2002 aparegué, després de diversos anys de treball, una nova edició profundament revisada amb el títol La Nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, redactada per Michel Duc-Goninaz. El PIV2 (o PIV2002) conté 16.780 entrades i 46.890 unitats lèxiques. Les il·lustracions ja no estan localitzades en les últimes pàgines, sinó incorporades en el text.

La inauguració del Nova PIV tingué lloc durant el congrés de la SAT a Alacant (l’Alacantí) de l’1 al 7 de juliol del 2002.

Informació extreta de Viquipèdia